Emotiegerichte relatietherapie, Den Haag/Ypenburg

Als je problemen ervaart in je relatie
als je allebei het gevoel hebt er alleen voor te staan
hoeft dat niet het eind van je relatie te betekenen 

Gemis aan geborgenheid, dat is vaak de oorzaak van een verstoorde relatie. In de emotiegerichte relatietherapie (EFT) worden jullie geholpen om die geborgenheid samen terug te vinden. Het doel van EFT is om een veilige relatie te herstellen, zodat de emotionele band tussen jullie weer kan groeien. Tegelijk ontstaat er voor allebei ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 

Hoe werkt EFT?

We gaan eerst samen op zoek hoe de vicieuze cirkel werkt waar jullie in terecht zijn gekomen. Om deze cirkel te doorbreken onderzoeken we wat er in de therapie tussen jullie gebeurt. Aan de orde komen:

• Het verhaal van jullie relatie. Het gaat dan om vragen als: Wanneer begon jullie probleem? Wat was er aan de hand?

• Jullie persoonlijke verhalen. We kijken o.a. naar de ervaringen in het gezin waar je bent opgegroeid.

• Vicieuze cirkel. Vaak is er maar één blik of een half woord nodig om een hele serie van negatieve emoties op te roepen. Ik zie in mijn praktijk vaak dat de ene partner de aanval kiest, terwijl de andere zich terugtrekt. Dat verbergen lokt vervolgens een kritischer aanval uit. En voor je het weet zit je er weer middenin. In deze fase van EFT ga je reactiepatronen herkennen en begrijpen wat het effect van jouw gedrag op je partner is. En andersom.

• Onderliggende emoties.Tijdens de therapie ontdek je bij jezelf en bij je partner welke emoties achter de boosheid of kilheid zitten.

• Betrokkenheid verdiepen. Riet de Haan helpt jullie niet-verwoorde of weggestopte belevingen onder ogen te zien (zoals hulpeloosheid, angst, wanhoop) en onvervulde behoeften aan veiligheid te ontdekken. Jullie zien een nieuwe kant van elkaar en worden geholpen om elkaars behoeften te accepteren.

• Nieuwe positieve interactiecirkel. Door nieuw gevoel en nieuw gedrag ontstaan er nieuwe krachtige verbindingen en een veilige basis voor jullie relatie.  

• Nieuwe oplossingen voor oude problemen. Nu de relatie veilig is ontstaat er ruimte om problemen samen te lijf te gaan. Jullie vinden een manier om uit de negatieve vicieuze cirkel te stappen en te werken aan positieve verbindingen. Riet: 'Als de eerste heftige gevoelens en de spanning wat zijn weggeëbd, help ik mensen te ontdekken waar de boosheid, de kilheid en de verwijten vandaan komen. Het is zo mooi om te zien dat mensen langzaam weer kwetsbaar naar elkaar toe durven zijn. En dat ze onderlinge verschillen gaan begrijpen en leren accepteren. Je ziet dat praktische problemen en details dan ook makkelijker op te lossen zijn omdat de communicatie niet meer zo beladen is. Je veilig weten bij elkaar, dat is het doel. Dat schept de geborgenheid waar veel mensen zo naar verlangen. En het is ook een stevige basis voor een goede seksuele relatie.'